លុយកឋិន បាត់រាល់ឆ្នាំ សមត្ថកិច្ចស​ង្ស័​យ ចោរមិនមែនអ្នកក្រៅទេ ឃាត់អ្នកកាន់សោរ ៣នាក់

498

ក្រោយមានប្រតិកម្មពីមហាជន ដោយស្នើឱ្យសមត្ថកិច្ចបើកការស្រាវជ្រាវ។ទម្លាយអាថ៌កំបាំង រឿងលុយកឋិននៅវត្ត(ម៉ែបាន)ស្ថិតនៅភូមិមេបាន់ ឃុំស៊ីធរ ស្រុកខ្សាច់ កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល ត្រូវចោរ លួច រាល់ឆ្នាំនោះមក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥឡូវនៅថ្ងៃទី០៥.១២.២០២០ សមត្ថកិច្ចនគរបាល ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល បានគ្រោងសុំគោលការ ពីតំណាងអយ្យការ ដើម្បីឃាត់ខ្លួនអ្នកកាន់កូន សោរ ហិបលុយ ចំនួន៣នាក់។ព្រោះស្រាវជ្រាវឃើញថា៖ ពុំមានចោរ ពីក្រៅឯណាមកគាស់ទម្លុះ ឬប្ល ន់យក លុយពីក្នុង ហិបនោះទេ ។អញ្ចឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបាត់ លុយកឋិន អាចជាអ្នកកាន់កូនសោរតែម្ដង។(នេះបើយោងតាម សមត្ថកិច្ចនគរបាល ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល បានថ្លែងប្រាប់«ដើមរាំង»នៅថ្ងៃទី០៥.១២.២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរសមត្ថកិច្ចអះអាងថា៖ បើខ្លួនជាអ្នកកាន់ កូនសោរហិបដាក់លុយ ហេតុអ្វី.មិនដឹង លុយបាត់.?។
ពោលគឺ ពុំមានចោរ ប្លន់ឬគាស់ទម្លុះយកលុយទេ ម្ដេច បាត់រហូត អញ្ចឹងមានតែឃាត់ ខ្លួនអ្នកកាន់ កូនសោរ ហិបទាំង ៣នាក់។ ទន្ទឹមនិងនោះសមត្ថកិច្ច ក៍បានក្រែងផងដែរថា៖ បើអ្នកកាន់កូនសោរធ្ វេសប្រហែសឱ្យគេចម្លង សោរលួចលុយនោះ គឺ គាត់ក៍ជាអ្នករ ង គ្រោះ ដែរ ដោយសារការខ្ជីខ្ជារបស់ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណាក៍ ដោយខណៈនេះសមត្ថកិច្ច កំពុងបន្តស៊ើបអង្កេត យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ លើករណី បាត់លុយនៅ(វត្តម៉ែបាន)។ដោយធ្វើការ ស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាង ២ថ្ងៃមកហើយ អ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកអាច ជាអ្នកកាន់កូនសោរ តែម្ដង។ហើយសមត្ថកិច្ចក៍ បានឆ្លងសុំគោលការ ពីលោកអភិបាល ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល លោកអធិការ និងតំណាង អយ្យការ ដើម្បីបំពេញនីតិវិធី។(ចំពោះការឃាត់ខ្លួនឬអត់នោះសមត្ថកិច្ចនៅពុំទាន់បញ្ជាក់ទេ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា៖ ថ្មីៗនេះពលរដ្ឋបាន អះអាងប្រាប់«ដើមរាំង»ថា៖ ឱ្យតែបញ្ចប់ បុណ្យកឋិន រយៈពេល ១ខែ ឬ២ខែ ដឹងតែបាត់លុយហើយ។ទាំងដែលអ្នកកាន់ កូនសោរ(ហិបលុយ) មានគ្នា ៤នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង៤ ។
មានព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការ២នាក់ដោយម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ឃុន ត្រូវជាកូន របស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយជារៀងរាល់ យប់ឈ្មោះ ឃុន ជាកូនរបស់ចៅ អធិការវត្ត បានមកដេកយាមកុដិនិងលុយ។លើសជាងនេះទៅទៀត រាល់ការចេញចូលកុដិ គឺទាល់តែមានការអនុញ្ញាត ពីឈ្មោះ ឃុន ព្រោះរូបគាត់ជាអ្នកកាន់សោរទ្វារកុដិ និងសោរទ្វារបន្ទប់ ។ចំពោះកុដិវិញ គឺសង់អំពីថ្ម រឹងមាំណាស់ ចាក់សោរជិត ឈឹង សូម្បីសត្វរុយ ក៍ចូលពុំរួចផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង៖ ទ្វារកុដិខាងក្រៅ ក៍ចាក់សោរ ទ្វារបន្ទប់ក៍ចាក់សោរ ហិបលុយក៍ចាក់សោរ និយាយរួម គឺចាក់សោរដល់ទៅ៣ជាន់ឯណោះ។ហេតុអ្វីក៍ លុយកឋិន បាត់សឹងតែរាល់ឆ្នាំ ក្រោមហេតុផលថា៖ ភ្ញៀវដែលមក ចូលបុណ្យបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំ ចៅអធិការយកលុយ។ជាហេតុនាំ ឱ្យលុយកឋិន និងលុយគេចូលបុណ្យធំៗ ត្រូវខាតបង់ មិនបានយកមក កសាងវត្តទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណីនេះ កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ពលរដ្ឋចំនួន២០៤គ្រួសារ នៅភូមិមេបាន់ ឃុំស៊ីធរ បាននាំគ្នាផ្ដិតមេដៃ ស្នើទៅអាជ្ញាធរ ។ដើម្បីសុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើស គណៈកម្មការវត្តថ្មី ព្រោះដឹងថាអ្នកកាន់ កូនសោរលុយ និងគណៈកម្មការខ្លះមិនស្មោះ ត្រង់ឡើយ..។ប៉ុន្តែការស្នើនោះត្រូវមន្ត្រីធម្មការ និងសាសនាស្រុកខ្សាច់ កណ្ដាល សុំពន្យាពេលសិនដោយថា.កុំទាន់ជ្រើសរើស គណៈកម្មការថ្មីអី មកដល់ បច្ចុប្បន្ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតដល់ថ្ងៃទី២១.វិច្ឆិកា.ឆ្នាំ២០២០ ស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ ផ្អើលថា៖ លុយកឋិននៅក្នុងហិប ។បានបាត់ ទៀតហើយ ពោលគឺអស់ប្រាក់ ខ្មែរចំនួន ២២លានរៀល និងលុយ$ ៤៦០ដុល្លារ ខណៈឆ្នាំមុនក៍ បាត់ជាហូរហែ។បណ្ដាលឱ្យមហាជន ជាពិសេស អ្នកធ្លាប់ ធ្វើបុណ្យ ចូលបុណ្យនិង កសាង នៅវត្ត ម៉ែបាន ។មានប្រតិកម្មជា ខ្លាំង រហូតទាមទារឱ្យសមត្ថកិច្ច បើកការស្រាវជ្រាវទម្លាយ អាថ៌កំបាំង.ជាបន្ទាន់! ។ដើម្បីឱ្យសប្បុរសជន ក៍ដូចជាម្ចាស់ ជំនួយមានទំនុក ចិត្តឡើងវិញ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែករំលែក