ល្បីយូរហើយខេត្តកំពង់ធំ រឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ឥឡូវសម្តេចហ៊ុន សែន បញ្ជារឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតហើយ

6030

លោក​​​​​​អង្គ មង្គល រដ្ឋលេខា​​​​​​​​​​​​​​​​ធិការក្រសួង​​​​​​​​​​​មហាផ្ទៃនឹងដឹ​​​​​​​​​​​កនាំក្រុម​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងារចុះស្រាវជ្រាវ និងប្រមូល​​​​​​​​​ព័ត៌មា​​​​​​​​​​​​​​នពា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់ព័ន្ធនឹង​​​​​​​​​ការកា​​​​​​​​​​​​​​​ប់បំផ្លាញព្រៃឈើ​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងខេត្តកំព​​​​​​​​​​​​ង់ធំ នៅថ្ងៃទី២​៩ ខែសី​​​​​​ហា ឆ្នាំ២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​០១៩។

ការចុះស្រាវជ្រាវនេះ​​​​​​​​​​ គឺយោ​​​​​​​​​ងចំ​​​​​​​​​​​​​​ណារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រប​​​​​​​​​​​​​ស់សម្តេចអគ្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​ហាសេនាបតី​​​​​​​​​តេជោ ហ៊ុន​​​​​​​​​ សែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះ​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃទី១៤ ខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​សីហា ឆ្នាំ២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១៩ និងប្រសាស​​​​​​​​​ន៍ដឹកនាំ​​​​​​​​​​​​​​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងម​​​​​​​​​​​​​​​​ហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី២១ ​​​​​​​​​ខែសីហា​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​០១៩ ។

ក្រុមកា​​​​​​​​​​​​​​​​រងារនឹងជួបជាមួយ​​​​​​​​​លោកអ​​​​​​​​ភិ​​​​​​​​បាល នៃគណៈ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អភិបា​​​​​​​​​​​​លខេត្តកំពង់​​​​​​​​​​​​​​​​​ធំ និងជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក់ព័ន្ធ នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​សា​​​​​​​​​​លា​​​​​​​​ខេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្តកំពង់​​​​​ធំ ។

ចែករំលែក