​តិចអត់ដឹង៖ ក្រដាសប្រាក់​ពីរម៉ឺនរៀល​ថ្មី ត្រូវប្រកាសដាក់​​ឲ្យ​ចរាចរនៅថ្ងៃនេះហើយ

1318

ភ្នំពេញៈ​យោងតាម​អនុ​ក្រឹត្យ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរា​​​​​​​​​​​ជាណាចក្រ​​​​​​​​​​កម្ពុជា​​​​ ​និង​ប្រកាស​រប​ស់​​​ធនាគារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី​១៦​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​​​បានប្រកាស​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​​​​​​​​​​ចរាចរ​នូ​ក្រដា​​​​​​​​​​សប្រាក់​គំរូ​ថ្មី​​​​​​​​​​​ប្រភេទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២០.០០០​រៀល​។​ការដាក់​ឲ្យ​ចរាចរ​ធ​​​​​​​​​​នប័ត្រ​ប្រភេ​​​​​​​​​​ទ​២០.០០០​រៀល​​​​​​​​​​​​នេះ​ក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជួន​គ្នា​ក្នុងឱកាស​​​​​​​​​​​ព្រះ​រាជ​ពិ​​​​​​​​​​​ធី​បុណ្យច​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្រើនព្រះជន្ម​ព្រះករុណា​ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុ​​​​​​​​​​ជា​ព្រះបាទ​ស​​​​​​​​​​ម្តេច ព្រះបរម​​​​​​​​​​នាថ នរោត្តម​​​​​​​​​សីហមុនី ផ​​​​​​​​​​​ងដែរ​​​​​។​

ប្រភពអត្ថបទ៖ រស្មីកម្ពុជា

ចែករំលែក