លោកឌូទឺតេ ចង់ដូរឈ្មោះប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលជាឈ្មោះស្តេចអេស្ពាញPhilipទី២ ធ្លាប់ដាក់អាណានិគមអស់៣៧៧ឆ្នាំ

1870

លោក Rodri​go Duterte ប្រធានាធិ​​​​​​បតីហ្វីលីពីន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រ​ទេសនេះ «Ph​​​​​​​​ilippi​​​​​​​​​​​​nes» នៅ​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយ ដើម្បីកុំឱ្យមា​​​​​​​​​នជាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​ដែលស្ថិតក្រោម​​​​​​​​​អាណានិ​​​​​​​​​គមបរទេស។ នេះបើ​តាម​​ការចុះផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់ Bloo​​​​​​​​​​​​​mberg នៅថ្ងៃទី១២ ​​​​​​​​​​​ខែកុម្ភៈ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំ២០១៩។

បំណងរបស់លោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក Duterte ធ្វើឡើងដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យល់ស្របតាមអតី​​​​​​​​​តមេដឹ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កនាំផ្តាច់ការហ្វីលីពី​​​​​​​​​ន ​​​​​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Fer​​​​​​​​​​​​​​​dinan​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​d Marcos ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហៅប្រទេសខ្លួ​​​​​​​​​​​​នថាជា «​​​​​​​​​​​​Maha​​​​​​​​​​rlika​​​​​​​​​​​​​​​​​» មានន័យជា​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាសាក្នុងស្រុកថា «​​​​​​​​​​​​អភិជ​​​​​​​​​ន​​​​»។

ថ្លែងក្រោយ​ពេលបញ្ចប់ការបែ​​​ងចែកក្​​​​​​​​​​​បាលដី​​​​​​​​​​​ដល់ប្រជាជន​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុង​​​​​​​​​​​​ខេត្ត Mag​​​​​​​​​uinda​​​​​​​​​​​​nao កា​​​​លពីថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ​លោក Duterte ​បាននិយា​​​​​​​​​​​​​​យយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តោះ! នាំគ្នាផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ​ នៅថ្ងៃណា​​​​​​​មួយ​​​​​​​។ Marcos គឺត្រូ​​​​​​​​​​វ។ គា​​​​​​​​​​​​​​​ត់ចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ​​​​​​​​​ទៅជា «M​​​​​​​​​aharl​​​​​​​​​​​​ika»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីព្រោះនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាពាក្យ Ma​​​​​​​​​​​​lay​​​​​ (ភាសាប្រពៃណីមួយនៅភា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គខាងត្បូងហ្វីលី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីន)»។

សូមជម្រាប​​​​​​​​​​​​​​​ថា ប្រទេសហ្វីលីពី​​​​​​​​​​​​ន បានស្ថិតក្រោមអាណា​​​​​​​​​និគមរប​​​​​​​​​​​​​​ស់អេស្ប៉ាញប្រមាណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣៧៧ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ១៥​​​​​​​​​​២១ ​​​​​​​​​​​​ដល់ឆ្នាំ១៨៩៨។ ហើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យឈ្មោះប្រទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​សនេះ​​​​​​​​​​​​​​ គឺមា​​​​​​​​​​​នប្រភព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មកពីឈ្មោះស្តេច​​​​​​​​​​​​​​​​អេស្ប៉ាញ​​​​​​​​​​​​​​គឺ ស្តេច P​​​​​​​​​​hilip​​​​​​ II។

យ៉ាងណាមិញ ប្រធា​​​​​នព្រឹទ្ធសភាហ្វីលី​​​​​​​​​ពីន ​​​​​​​​​លោក ​​​​​​​​​​Tito S​​​​​​​​​​otto បាន​​​​​​​​​និយាយ​​​​​​​​​ថា គំនិតរប​​​​​​​​​​ស់លោក​​​​​​​​​​ Duter​​​​​​​​​​te ខា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងលើនេះ គឺតម្រូវឱ្យមាន​​​​​​​​​ការកែ​​​​​​​​​​​​​​​​រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិ​​​​​​​​​​​​ញ ពោ​​​​​​​​​​​​​លគឺតម្រូវឱ្យមា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នការផ្លាស់​​​​​​​​​​​ប្តូរយ៉ា​​​​​​​​​​​​ងច្រើន​​​​៕

ចែករំលែក