ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្នើគ្រប់ស្ថាប័ន ជួយប្រញាប់រត់ការរឿងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ជូនមន្ត្រីរាជការ

9544

លោក ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង​មុខ​ងារសា​​​​​​​​​​ធារ​​​​​​​​​​​​​ណៈស្នើសម្ដេច​​​​​​​​​​​​​ ឯកឧត្ដម លោ​​​​​​​​​កជំទា​​​​​​​​​​វ ឧបនា​​​​​​​​​​​​យករដ្ឋមន្ត្រី ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​សរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន្ដ្រី គ្រប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រសួងស្ថាប័ន សុំពន្លឿន​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​ដំឡើងឋា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នន្តរស័ក្កិ ថ្នាក់​​​​​​​​​​​​​ប្រចាំឆ្នាំ និង​​​​​​​​​​​​​តា​ម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្រិ​​​​​​​​​​​​​​​​​តសញ្ញាបត្រជូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មន្ត្រីរា​​​​​​​​​​​​​ជ​​​​​​​​​ការ។

ចែករំលែក